Thilleli Rahmoun

Auca (R9)

Unique piece

Mixed technic on plaken, 2020, 50 x 50 cm

Thilleli Rahmoun