Thilleli Rahmoun

Syndrome de Stockholm #3

Unique piece

2017

Mixed media on paper

Thilleli Rahmoun

Our selection

Syndrome de Stockholm #2

Artworks
80 × 120 cm
Unique piece

Syndrome de Stockholm #4

Artworks
50 × 65 cm
Unique piece

Syndrome de Stockholm #1

Painting
80 × 120 cm
Unique piece

Syndrome de Stockholm #5

Artworks
50 × 65 cm
Unique piece